Udostępnij:

Często spotykam się z pytaniami odnośnie egzaminu. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiłem omówić tutaj wszelkie aspekty, związane z uzyskiwaniem świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz finalnie pozwolenia radiowego.

Świadectwo, a pozwolenie radiowe

Po zdaniu tytułowego egzaminu krótkofalarskiego, otrzymujemy z urzędu komunikacji elektronicznej dokument, potwierdzający nasze umiejętności. Dokumentem tym jest świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Pozwala ono na nadawanie w konkretnych zakresach częstotliwości radiowych. Znaczy to, że możemy samodzielnie prowadzić amatorską łączność radiową ze stacji, na którą zostało wydane pozwolenie radiowe. Możemy więc skorzystać z radiostacji klubowej, posługując się przypisanym do niej znakiem wywoławczym. Jeśli jednak, chcemy korzystać z indywidualnej, prywatnej, radiostacji musimy uzyskać „Pozwolenie radiowe”. Owe pozwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanej osoby, posiadającej świadectwo radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. W pozwoleniu radiowym znajduje się nasz znak wywoławczy, będący naszym identyfikatorem w eterze.

Rodzaje świadectw i pozwoleń radiowych

Świadectwo klasy A
Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych we wszystkich amatorskich zakresach częstotliwości.
Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1.
W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.


Świadectwo klasy C
Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych w zakresach częstotliwości: 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz.
Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.
W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.
Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C, więc jednoczesne przystępowanie do egzaminów na obydwa rodzaje świadectw jest niecelowe i bezzasadne.

bip.uke.gov.pl

Po co to komu?

Mówiąc o egzaminie krótkofalarskim, pierwszą rzeczą, jaką trzeba wyjaśnić, jest zasadność ubiegania się o świadectwo radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Owe świadectwo jest podstawą do wydania pozwolenia radiowego, które to jak sama nazwa wskazuje pozwala legalnie nadawać w wyznaczonych zakresach częstotliwości. W tym miejscu należy wspomnieć o sprzedawanych w internecie pozwoleniach radiowych. Tego typu pozwolenia, de facto, nie mają nic wspólnego z krótkofalarstwem. Wykupujemy jedynie prawo do korzystania z prywatnej sieci radiokomunikacyjnej. Zwykle do dyspozycji dostajemy dwie częstotliwości w okolicach pasma 2m oraz 70cm.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej, do której przystępujemy po zaliczeniu części pisemnej.

Część teoretyczna (pisemna)

W części pisemnej naszym zadaniem jest wypełnienie karty egzaminacyjnej. Zadania na karcie zostały podzielone na kategorie:

 • Wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych
 • Przepisy i procedury operatorskie
 • Przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej

Test składa się z 5 pytań na każdą kategorię, co łącznie daje 20 pytań. Aby zdać egzamin, musimy odpowiedzieć poprawnie na 60% wszystkich pytań oraz w żadnej z kategorii, nie możemy pomylić się więcej niż 2 razy. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Część praktyczna (ustna)

Po zdaniu części pisemnej, możemy przystąpić do drugiego etapu tj. egzaminu praktycznego. Podczas tej części, będziemy losować zestaw zadań do wykonania, zadań będzie cztery. Naszym zadaniem będzie przeliterowanie podanego w zadaniu znaku wywoławczego w języku polskim (Adam, Barbara, Celina, Dorota itd) lub korzystając alfabetu fonetycznego ICAO (Alpha,Bravo,Charlie,Delta itd). Będziemy musieli się również wykazać znajomością kodu Q, znajomością zasad raportowania, będziemy też musieli przeprowadzić symulowaną łączność radiową.

Ile to kosztuje?

Na dzień dzisiejszy opłaty prezentują się następująco:

Za egzamin i wydanie świadectwa:


Za egzamin i wydanie świadectwa:
klasy A – 75 zł
klasy C – 50 zł
Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.
Za wymianę świadectwa – 15 zł.


Za egzamin poprawkowy na świadectwo:
klasy A – 25 zł
klasy C – 12,50 zł


Opłatę dokonać na konto (to nie jest to samo konto co dla pozwoleń radiowych):


Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa amatorskiego.
Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.
Nie przyjmujemy opłat w siedzibie Urzędu.
Nie wystawiamy faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

bip.uke.gov.pl

Opłaty za wydanie pozwolenia radiowego:

Za wydanie pozwolenia radiowego – 82 zł.

Za wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

bip.uke.gov.pl

Terminy

Zwykle wraz z początkiem nowego roku UKE publikuje harmonogram egzaminów, wybierając termin musimy pamiętać, aby nie spóźnić się ze złożeniem wniosku o przystąpienie do egzaminu.


Wniosek o przystąpienie do egzaminu i wydanie świadectwa musi być złożony co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku do siedziby UKE).

bip.uke.gov.pl

Pytania

Baza pytań egzaminacyjnych jest jawna i dostępna na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Istnieje też ciekawa strona na której możemy sprawdzić nasze umiejętności: test.sp6dlv.pl

Kolejność postępowania

Chcąc uzyskać pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a tym samym zyskać prawo nadawania w zakresie częstotliwości amatorskich, musimy wykonać następujące czynności:

 • Z pośród dostępnych terminów egzaminu wybrać odpowiedni dla nas.
 • Nie później niż 14 dni przed egzaminem złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu.
 • W dniu egzaminu udać się do delegatury UKE w której będziemy zdawać.
 • Zdać część teoretyczną egzaminu.
 • Zdać część praktyczną egzaminu.
 • Poczekać, aż za pośrednictwem poczty otrzymamy świadectwo radiooperatora.
 • Złożyć wniosek o wydanie pozwolenia radiowego.
 • Poczekać, aż za pośrednictwem poczty otrzymamy pozwolenie radiowe.

Żaden z powyższych punktów nie może zostać pominięty. Nie możemy przystąpić do części praktycznej, nie zdawszy części teoretycznej. Nie jest też możliwe złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego przed fizycznym otrzymaniem świadectwa.

Łukasz SP9IDA


9 komentarzy

Mikkei · 11 lutego 2019 o 09:04

Jak długo ważne są pozwolenia i egzaminu tutaj opisane?

  SP9IDA · 11 lutego 2019 o 14:00

  Uprawnienia które uzyskujemy po zdaniu egzaminu są dożywotnie, natomiast pozwolenie radiowe ważne jest przez 10 lat od daty wydania. Oznacza to, że egzamin zdajemy raz w życiu, a pozwolenie musimy odnawiać co 10lat.

   Anonim · 5 maja 2019 o 07:28

   witamy w polsce

Anonim · 5 maja 2019 o 07:29

w niemczech dożywotnie te dwie opcje

  zett · 31 sierpnia 2021 o 00:21

  no to : Auf Wiedersehen

Anonim · 5 maja 2019 o 07:30

polskie złodzieje

tadeusz.ziut@wp.pl · 7 lutego 2020 o 13:19

uke uruchomiło specjalną stronę do zapisywania się na egzaminy https://egzaminy.uke.gov.pl

Jan Ch · 2 sierpnia 2020 o 15:35

Czy można egzaminy wziąść z poza granicą?

Rad · 30 sierpnia 2020 o 09:34

Wszystkim osobom, które się ciekawią tym tematem polecam szukanie informacji na tej stronie tu jest to aktualizowane
https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje–pozwolenie–zezwolenie-tresc/pozwolenia-amatorskie,6,0.html

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html

Do autora tego artykułu – zobaczyłem, że zmienił się numer konta do wpłat za wydanie pozwolenia. Sugeruję zmianę również tutaj, aby nikt się nie pomylił przy wpłacaniu.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 × 5 =